Hvad kursisterne fortæller os

We asked our students why they chose to study osteopathy and about their experience of ESO.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Mette with baby

“Efter mit første år på ESO blev min viden mere udviklet, og mine palpationsfærdigheder og min forståelse af væv blev bedre. Mine klienter kunne allerede mærke forskellen i mine behandlinger og kommenterede det over for mig.

Nu arbejder jeg mere og mere manuelt og som osteopat, selv om det er en lidt flydende overgang, der aldrig helt kan skilles, hvis du spørger mig

Som selvstændig erhvervsdrivende har det også haft en positiv økonomisk effekt at studere osteopati. Jeg har sjældent ledige mødetider i min kalender, da jeg har god publicity. Som uafhængig og sommetider med en travl kalender har fleksibiliteten ved at kunne tage nogle kurser i Fredericia i stedet for kun i København også været en fordel .”

Mette Kuhre, 3. års osteopatistuderende, København

Klik her for at læse hele Mettes blog

Mia Denmark

Først og fremmest har ESO ændret min måde at undersøge og diagnosticere mine klienter. Jeg fik et langt mere holistisk syn på den menneskelige krop, hvor årsagen til problemet er mere relevant end symptomet selv. Osteopati undersøger ikke kun på musculoskeletalt niveau, men fra adskillige dimensioner, såsom visceralt, hvilket betyder, at jeg som terapeut har fået mange synsvinkler.

ESO kan anbefales af mange grunder, men især på baggrund af de meget engagerede lærere. Ud over at lærerne udstråler engagement og interesse for emnet, er lærerne også meget nede på jorden og varme. Dertil kommer, at lærerne er konstruktivt kritiske, hvilket betyder, at der er et behageligt undervisningsmiljø, der er væsentligt for enhver læring. Tilføj dertil, at der altid er plads til sjov. Yderligere er det vigtigt at nævne, at alle lærere arbejder i klinisk praksis, hvorfor de er i stand til at forholde sig til virkeligheden, og lærerne fremtræder derfor troværdige.

Det er vigtigt at nævne, at alle lærere arbejder i klinisk praksis.

Mia Rebocka Sterud, 3. års osteopatistuderende

Udtalelser