ESO Danmark – kursusinformation

Deltidskursus i osteopati – Din vej til at blive osteopat

ESO Danmark – kursusinformation

Niveau 7 kursus, der fører til diplomet i osteopati og en mastergrad kvalificeret af University of Plymouth (International)

Begge niveau 7-uddannelser opfylder uddannelseskravene til dansk autorisation

European School of Osteopathy vil fra studiestart september 2023 udbyde Osteoapti på som en master. Pensum på kurset er baseret på WHO’s uddannelsesramme og CEN- standardens anbefalinger. Vores Dimittender vil have en række tekniske færdigheder og en tilgang, de ikke får andre steder.

  • Du vil følge et af de bredeste osteopatiske uddannelsesprogrammer i Europa med fascial, Kranial og visceral tilgang og teknikker, der introduceres allerede det første år.
  • Vores udvidede praktikmodul sikre at vores studerende opnår 1000 kliniks undervisning, med muligheden for at komme i klinisk praktik på vores ESO-klinik.
  • Vi kombinerer klassike osteopatiske teorier med de seneste udviklinger på området.
  • Undervisningen ydes af engagerede, veluddannede osteopater fra hele Europa, der hver underviser i deres speciale.
  • Undervisningen vil altid foregå på engelsk.

Nedenfor følger et overblik over kursets indhold, som det leveres over alle fire år. Yderligere spørgsmål kan stilles til vores danske kursuskoordinator Tina Kolby. E-mail Tina.Kolby@bcnogroup.ac.uk.