Hyppigt stillede spørgsmål

Besvarelse af dine spørgsmål om Diplom i Osteopati (Danmark)

Nedenfor vil du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi hyppigst får stillet om at studere på deltidskurset til Diplomet i Osteopati i Danmark. Du er altid velkommen til at kontakte ESO International med alle andre spørgsmål – vi er der for at hjælpe. Email tilinternational@eso.ac.uk eller ring på +44(0)1622 671558.

Normalt tager det 4 års studier at blive osteopat. I Danmark, hvis du allerede er sundhedsfagligt uddannet, er det 4 års deltidsstudier. I England er det et fuldtidskursus, som du kan begynde på uden forudgående uddannelse.

For at blive optaget på ESO Danmarks deltidskursus skal du have en relevant forudgående professionel uddannelse som f.eks. fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, dyrlæge eller i human medicin. Andre uddannelser vil blive vurderet fra sag til sag. Alle studerende skal være i klinisk praksis, så de kan praktisere og udvikler det, kurset underviser i.

Efter at du har gennemført et nyt, godkendt kursus, kan du søge om autorisation i Danmark og blive autoriseret osteopat. Indtil nu har alle ESO Danmark-dimittender med en forudgående uddannelse i fysioterapi fået autorisation. Du kan læse mere her.

Der er muligheder, der erfaringsmæssigt har fungeret godt for individuelle studerende. En mulighed er at tage et friår og slutte sig til det nye hold året efter. At fortsætte med at studere under graviditeten er en anden mulighed.

Orlov fra kurset kan bevilges, hvis en studerendes personlige eller helbredsmæssige omstændigheder berettiger til det. Hver studerende har et maksimum af 8 på hinanden følgende år til at fuldføre studiet.

Kurserne er de samme bortset fra, at det Udvidede Diplom har et ekstra krav om en forskningsopgave. De studerende, der allerede har gennemført en forskningsopgave i deres tidligere studier, kan vælge ikke at lave endnu en.

Gennemførelse af ESO-kurset i Danmark giver dig ikke automatisk adgang til at praktisere som osteopat i Storbritannien. I Storbritannien er titlen osteopat lovligt beskyttet, og kun de, der har fuldført et undervisningsprogram, der er anerkendt af Storbritanniens professionelle regulator (the General Osteopathic Council eller GOsC), kan søge om at blive registreret. En afgangseksamen med ESO’s Internationale Diplom giver ikke automatisk autorisation til at praktisere i Storbritannien, men ESO kan yde støtte til sine danske dimittender til at opnå registrering i Storbritannien, hvis de måtte ønske det.

I lande, hvor osteopati ikke er reguleret eller autoriseret, kan dimittender frit drive praksis. Det gælder f.eks. Belgien. Begge osteopatiske skoler i Danmark lever op til de uddannelsesmæssige krav til dansk autorisation, og som ESO-dimittend kan du arbejde i Belgien, hvis du ønsker det, på lige fod med dimittender fra andre danske skoler.

Vi kan kun tale på vores egen skoles vegne og vil gerne fremhæve nogle af de fordele, vi kan tilbyde, hvilket måske kan hjælpe dig med at vælge en skole.

• Professionalisme. ESO sikrer en høj standard af professionalisme og er stifter / medlem af OsEAN (Osteopathic Educational Academic Network). Det er en gruppe af ledende europæiske osteopatiske skoler og optager kun medlemmer efter en inspektion

• Lærere. Osteopati er en reguleret profession i Storbritannien, og osteopatiske skoler er underlagt regelmæssige tilsyn for at sikre, at standarden opretholdes. Vores internationale studerende kan være sikre på at modtage undervisning af høj kvalitet. Du vil opleve at møde mange forskellige lærere. Hver af dem underviser i den område af osteopatien, som han eller hun er særlig kompetent til og interesseret i.

• Fleksibilitet. Fordi vi har to skoler i Danmark, er vores kursusdatoer forskudt. Det betyder, at det er muligt at bytte weekendseminarer mellem de to lokationer (bemærk, at Fredericia-lokationen midlertidigt er flyttet til Aarhus og til efteråret flytter til Vejle)

• Sommerskole. En ugelang sommerskole holdes i Maidstone hvert år. Derved kombineres eksaminerne ved årsafslutningen med starten på det næste års studier. Det giver mulighed for et bredere curriculum og også intensiv støtte til læringsteknikker. For studerende på sidste årgang kulminerer det i gradueringsceremonien